Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Tarımsal Danışmanlık

 

Tarımsal Danışmanlık

Dörtyol Proje Danışmanlık olarak, Tarımsal Danışmanlık Destekleme de ilk hedefimiz tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan çiftçilerimizi devlet desteklerinden faydalandırarak modern tesisler kazandırıp AB standartlarında üretim yapabilir hale getirmektir.

Bunun için başta Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK IPARD) olmak üzere diğer tarım destekleri veren kurum ve kuruluşlara proje hazırlamakta danışmanlık hizmeti vermekte ve uygulamalarına yardımcı olmaktayız. Yüzde 50 den fazla hibe oranlarıyla son teknoloji ile donatılmış üretim çiftlikleri, seralar, ve işleme tesislerinde minimum maliyet, maksimum karlılık ile üretim yapılmaktadır. Fabrika tarzı üretim yapılan bu tür işletmeler, AB standartlarında üretim yaptıkları için kısa sürede kara geçmektedirler. Kalite standartları yüksek olan bu üreticiler ülke genelinde çalışan büyük üreticilere satış yapabildikleri için alıcı konusunda sıkıntı çekmemekle birlikte nakit akışları da hızlı şekilde sağlanmaktadır.

Bunlarla beraber ülkemizde henüz çok yaygın olmayan ancak ileriki dönemlerde önem kazanacak hayvan ırkları ve bitkiler hakkında müşterilerimizi bilgilendirip yönlendirerek kısa vadede daha çok kar edecek işletmelere yatırım yapmalarını sağlamaktayız. Bu doğrultuda ülkemizde yaygın bulunmayan ırktaki hayvanları yurt dışından getirirken onlara yardımcı olarak, aracı kuruluşlarla iletişimi sağlamak ve ahırlarına kadar hayvanlarının sorunsuz iletilmesini sağlamak ve yine aynı şekilde bitki fideleri tarımda kullanılan çeşitli ilaçlar, organik tarım uygulamaları için gerekli gördükleri tüm alet ekipmanların alınması, izinlerin çıkartılması ve yenilenmesi gibi üreticilerimize faydalı olabilecek tüm faaliyetlerde tüm devlet desteklerinden yararlanmalarını sağlamak ana faaliyetlerimiz dendir.

Aşağıda dünya ve ülkemiz genelinde tarım ile ilgili verilen kalite belgelerinden ve iyi tarım uygulamalarından ve devlet desteklemelerinden bahsedilmiştir;

İYİ TARIM UYGULAMALARI

İçinde bulunduğumuz çağda artan gelir seviyesi ile bilinçli tüketicilerin sayısı da hızla artmaktadır. Bu sebeple tüketiciler tükettikleri ürünlerin kalitesinden ve güvenliğinden emin olmak istemektedirler. Bu durum bazı sistemlerin ve kriterlerin oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Avrupa’ da iyi tarım uygulamalarına bakarsak;

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması ile;

  • Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP),
  • "İyi Tarım Uygulamaları (İTU)" anlamına gelen GAP ‘ı ortaya koydu.
  • Avrupa Birliği ülkelerindeki büyük perakendeciler ise, Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubunu (EUREP) oluşturmuşlardır.1999 yılında ise yaş meyve ve sebzede iyi tarım uygulamalarının esasları ile ilgili EUREPGAP (Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu İyi Tarım Uygulamaları) Protokolü'nü hazırlamışlardır.

İyi Tarım Uygulamalarında üretimde kalite, çevre temizliği ve çalışanların refah seviyesi de önemsendiği için;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartları da kullanılmaktadır.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Destekleri

DESTEK MİKTARI
Organik Tarım için Meyve ve Sebze 35 ₺/Dekar
Organik Tarım için Tarla Bitkileri 10 ₺/Dekar
Organik Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan, Arı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Hayvancılık desteklemelerine ilave %50 oranında organik tarım desteklemesi
Sütçü Ve Kombine Irklar Ve Melezleri İle Etçi Irkların Melezleri Anaç Sığır 225 ₺/Baş
Etçi Irklar Anaç Sığır 350 ₺/Baş
Anaç Manda 350 ₺/Baş
Sütçü Ve Kombine Irklar Ve Melezleri Anaç Sığır Soy Kütüğü İlave 60 ₺/Baş
Suni Tohumlamadan Ve Etçi Irklardan Doğan Buzağı 75 ₺/Baş
Döl Kontrolü Projesi Kapsamındaki Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı İlave 35 ₺/Baş
Yerli Irk Veya Melezi Sığırların, Etçi Irk Boğa Spermasıyla Suni Tohumlamasından Doğan Buzağı İlave 75 ₺/Baş
Koyun-Keçi Hayvan Başı Ödeme 20 ₺/Baş
Tiftik Üretim 17 ₺/Baş
Manda, Koyun-Keçi Süt Primi 0,2 ₺/Lt
İpek Böceği Tohumu 30 ₺/Adet
1. Sınıf Yaş Koza, Damızlık Koza Ve Diğer 20 ₺/Kg
Arılı Kovan 8 ₺/Adet
Bombus Arısı 60 ₺/Koloni
Alabalık 0,65 ₺/Kg
Çipura-Levrek 0,85 ₺/Kg
Yeni Türler 1 ₺/Kg
Su Ürünleri Gemi Boyu (M) 10-20 10.000 (₺/M)
Su Ürünleri Gemi Boyu (M) 21-30 15.000 (₺/M)
Su Ürünleri Gemi Boyu (M) 31 Ve Üzeri 20.000 (₺/M)
Yonca (Sulu) 50 ₺/Dekar/Yıl
Yonca (Kuru) 30 ₺/Dekar/Yıl
Korunga 40 ₺/ Dekar/Yıl
Tek Yıllıklar 35 ₺/Dekar
Silajlık Tek Yıllıklar 50 ₺/Dekar
Silajlık Mısır (Sulu) 75 ₺/Dekar
Silajlık Mısır (Kuru) 35 ₺/Dekar
Yapay Çayır-Mera 100 ₺/Dekar
Hayvan Hastalık Tazminatları Hastalıktan Ari İşletmedeki Sığır 375 ₺/Baş
Hayvan Hastalık Tazminatları Onaylı Süt Çiftliği Desteği (İlave) 50 ₺/Baş
Şap Aşısı   (Büyükbaş) 0,75 ₺/Baş
Şap Aşısı   (Küçükbaş) 0,50 ₺/Baş
Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 ₺/Baş
Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 ₺/Baş
Hayvan Gen Kaynakları Büyükbaş 470 ₺/Baş
Hayvan Gen Kaynakları Küçükbaş 75 ₺/Baş
Hayvan Gen Kaynakları Arı 40 ₺/Kovan
Halk Elinde Manda Islahı 650 ₺/ Baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Anaç / Yavru 35- 50 ₺/Baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Anaç / Yavru 35 -20 ₺/Baş
Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği 100 ₺/Baş
Yerli Besilik Erkek Sığır 300 ₺/Baş
İthal Besilik Erkek Sığır 100 ₺/Baş
Biyoteknik Mücadele Desteği 100 ₺/Da
Biyolojik Mücadele Desteği 330 ₺/Da
Örtüaltı Paket Toplamı 430 ₺/Da
Biyoteknik Mücadele Desteği 30 ₺/Da
Biyolojik Mücadele Desteği 30 ₺/Da
Açık Alanda Paket Toplamı 60 ₺/Da
Mazot/Gübre Desteği Peyzaj Ve Süs Bitkileri, Özel Çayır, Mera Ve Orman Emvali 2,9 / 4 ₺/Da
Mazot/Gübre Desteği Hububat, Yem Bit., Baklagiller, Yumru Bit., Sebze, Meyve 4,3 / 5,5 ₺/Da
Mazot/Gübre Desteği Yağlı Tohumlu Bitkiler Ve Endüstri Bitkileri 7 / 7 ₺/Da
Toprak Analiz Desteği 2,5 ₺/Da
Organik Tarım (Meyve, Sebze) 50 ₺/Dekar
Organik Tarım (Tarla Bitkileri) 10 ₺/Dekar
Organik Tarım (Anaç Sığır, Manda) 150 ₺/Baş
Organik Tarım (Buzağı) 50 ₺/Baş
Organik Tarım ( Anaç Koyun, Keçi) 10 ₺/Baş
Organik Tarım (Arılı Kovan) 5 ₺/Kovan
Organik Tarım ( Alabalık) 0,35 ₺/Kg
Organik Tarım (Çipura-Levrek) 0,45 ₺/Kg
İyi Tarım Uygulamaları (Meyve, Sebze) 25 ₺/Dekar
İyi Tarım Uygulamaları (Örtü Altı) 100 ₺/Dekar
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteği 375 (₺/İşletme)
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi 600 (₺/İşletme)
Patates Siğili Hastalığı Alternatif Destekleme Ödemesi 110 (₺/Dekar)

Projelerin hazırlanma maliyetleri 500 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön