Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık İnsan Kaynakları

 

İnsan Kaynakları

Dörtyol Proje Danışmanlık olarak sıkı sıkıya bağlı olduğumuz temel değerlerimizden, güvenirlik, saygınlık ve devamlılık başlıcalarıdır. Üstlenmiş olduğumuz bu sorumlulukların tüm çalışanlarımızında üstlenilmesini talep ederiz. Çalışanlarımızın ahlak kurallarına uymalarını, çevresine duyarlı ve saygılı, insan ilişkilerinde nazik ve yapıcı davranışlar sergilemelerine özel önem veririz. Gerektiği zaman art niyetle yapılmasa dahi, hoş olmayan bir durumda diğer çalışanı ikaz etmesini ve yönlendirmesi gerekliliğinin görevlerinden birisinin olduğu bilinciyle haraket etmesini bekleriz.

Dörtyol Proje Danışmanlık olarak girişimcilerimizin yaşam standardını artıran, verimli, sürdürülebilir, yenilikçi projeler geliştirmeye ve etkin çözümler sunmaya, “Kaliteyi” tasarlamayı ve üretmeye devam ederken; çağdaş ve stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımları ile personelinin yeteneklerini geliştirmeyi, yeni ufuklar açmayı ve yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmayı da hedeflemektedir.

Firmamız insan kaynakları temel değerleri olan, iş ahlakı ilkelerimiz, yasalar ve “Küresel İş birliği Anlaşması” ilkeleridir. Bu ilkelere bağlılık ile firmamız gelecek hedeflerine ilerlemektedir.

Değerlerimiz

Dörtyol Proje Danışmanlık, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda güvenilir, saygın ve istikrarlı olmayı hedeflemektedir. Çalışanlarımızla birlikte müşteri memnuniyeti sağlayarak, evrensel kalite ve standartlara uygun olan hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

“Müşteri Velinimetimizdir” yaklaşımı ile projelerimizle müşterilerimizin kazançlı yatırımlar yaparken devlet destekleri ve hibelerinden faydalanmalarını sağlamak, yatırım sürecini ve sonrası iş akışlarını takip ederek güven ve istikrarlı çalışmalarımızı sürdürmek temel görevimizdir.

Yaptığımız iş de en iyisi olmak ve bu amaçla çalışmak birincil gayemizdir.

En önemli sermayemiz ise insan kaynağımızdır. Hizmet sektörünün doğal yapısı gereği müşterilere sunduğumuz faaliyetlerin kalitesini çalışanlarımızın kalitesi belirlemektedir. Bu sebeple en iyi ve en yetenekli personelle hizmet vermek görevimizdir.

İş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine sadık kalmak temel prensiplerimizdendir.

Adil “kazan-kazan” ilkesiyle iyi niyetle davranmak, tüm yasalara uymak ve ahlak kurallarına riayet etmek, farklılıklara saygı duymak, iletişime açık olmak ve en önemlisi insana değer vermek temel ilkelerimizdir.

Hazırladığımız ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz projeler ile ekonomiye güç katmayı hedefler, ülkemizin refahını arttıracak her türlü proje için hizmet sağlamayı görevbiliriz.

Etik Yaklaşımımız

Faaliyetimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve Dörtyol Proje Danışmanlık’ı geleceğe taşımak nitelikli insan kaynaklarıyla başarılabileceğinden, çalışanlarımıza kendilerini mutlu ve verimli hissedecek ortamı oluşturmak ve temel insan haklarına saygı göstermek en önemli sorumluluğumuzdur.

Global Etik İlkelerimiz

İnsan haklarına saygı prensibi gereği; çalışanlarımız arasında ırk, dil, din, uyruk, etnik köken, cinsiyet, yaş gibi farklılıklara dikkat etmeksizin herkes eşit kabul edilmektedir. Bu prensibe bağlı olarak, doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret ve başarıda liyakat esasları ortaya çıkmakta ve başarıyla uygulanmaktadır. Aynı zamanda çalışanlarımızın sendikal özgürlükleri ve toplu sözleşme haklarını da güvence altında tutmaktayız.

İş'te Eşitlik Bildirgesi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomi Forumu işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması amacı ile oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Platformu’nun hazırladığı “İş’te Eşitlik Bildirgesi”, insan kaynakları prensiplerimizin temelini oluşturmaktadır.

Buna göre, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik aşağıdaki ilkelere gönüllü olarak uyduğumuzu ve ülkemiz genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasına elimizden gelen katkıyı sağlayacağımızı belirtiriz.

 1. İnsan haklarına daima saygılıyız. Tüm personelimize eşitlik temel ilkesi ile davranırız.
 2. Çalışanımızın Kadın ya da erkek, cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 3. Kadınların iş gücüne katılımını özel önem veririz.
 4. Eşit işe eşit ücret politikasını sürdürür, takipçisi oluruz.
 5. Kariyer fırsatlarından eşitlik ilkesi ile hareket eder takipçisi oluruz.
 6. Eğitim politikalarımızda, kadınların katılımına özel önem verir, takipçisi oluruz.
 7. İş aile yaşam, çalışma ortamı dengesine önem veririz.
 8. Fırsat eşitliği ve kazanımlarımızla ilgili gelişmeleri iç ve dış ortamlarda duyururuz.

Ücretlendirme ve Yan Faydalar

Ücretlendirme

Dörtyol Proje Danışmanlık’ta çalışanların gelirlerini güncel ücret piyasalarına ve adil performans değerlendirme politikamıza göre belirlemekteyiz.

Günümüz şartlarında çalışanların işlerini yaparken memnun olmaları pek tabi ki emeklerinin karşılığını almaları ile doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Bu sebeple çalışanlarımıza maaşın yanında performans değerlendirmesi yaparak, başarılarını ödüllendirme yoluna gitmekteyiz. Bu amaçla başarılarına orantılı şekilde prim sistemi uygulamaktayız.

Yan Faydalar

Firmamızın çalışanlarımıza sağlanan yan faydalar ikiye ayrılmaktadır;

Tüm Çalışanlara Sağlanan Olanaklar;

 • Eğitim: Mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla.
 • Ödüller: Performans ve özveri değerlendirmesi sonucu.
 • Sosyal Yardımlar: Evlenme, Doğum, Öğrenim yardımı gibi.
 • Öğle Yemeği.

Görevi Gereği Çalışanlara Sağlanan Olanaklar;

 • Araç tahsisi.
 • Cep telefonu hattı tahsisi.
 • Akaryakıt.
 • Araç bakım.
 • Yemek fişi.

Ücretli İzinler İçin Firma Politikası

Dörtyol Proje Danışmanlık’ta personelin kıdem süresine göre yıllık izin gün sayısı belirlenmektedir. Buna göre;

 • 1-5 yıl için 15 gün.
 • 6-14 yıl için 20 gün.
 • 15 yıl üzeri için 25 gün.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dörtyol Proje Danışmanlık İnternet Sitesinde yayınladığı "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" şartlarına bağlıdır.

Endüstriyel İlişkiler Politikası

Dörtyol Proje Danışmanlık Endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında, personelinin örgütlenme, sendikalaşma hakklarına saygı duyar.
 
Firmamız personelleri ve sendikalar arasında oluşturduğu güven ve mutabakat çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gereklerine uyarak, iş yerindeki huzurun korunmasına önem verir.
Sayfa Başına Dön