Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Bilgi Güvenliği Politikamız

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

1- Bilgi Güvenliğinin Amacı, Kapsamı ve Konunun Yönetim Tarafından Benimsenmesi

Dörtyol Proje Danışmanlık kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Dörtyol Proje Danışmanlık, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ISO 27001 standardını uygulayarak kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Kullanılabilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Bu politika Dörtyol Proje Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmıştır.

Dörtyol Proje Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:

 • Dörtyol Proje Danışmanlık bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğini sağlamak,
 • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,
 • Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uyum sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,
 • Bu politikaya bağlı diğer alt prosedürlerin Bilgi ve İletişim uzmanı tarafından hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak.

Dörtyol Proje Danışmanlık’ın Bilgi Güvenliği Politikaları ister tam zamanlı ister yarı zamanlı, daimi ya da sözleşmeli olsun, Dörtyol Proje Danışmanlık bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm Dörtyol Proje Danışmanlık personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve Dörtyol Proje Danışmanlık bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.

2- Tüm Çalışanların Sorumlulukları

Bilgi Güvenliğinin ve bu politikanın amacı, bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Bunun anlamı; Dörtyol Proje Danışmanlık’a ait bilgilerin yetkili ellerde kalması; bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda olmasının sağlanması ve bilgilerin ve sistemlerin gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle tüm Dörtyol Proje Danışmanlık ve dış kaynaklı personel ile stajyerleri, görevleri ne olursa olsun işlerini, bilgilerin Dörtyol Proje Danışmanlık bünyesinde korunmasını gözetecek biçimde yapmaktan sorumludur.

Dörtyol Proje Danışmanlık ‘a ait bilgilerin eksiksiz, doğru ve kullanılabilir durumda hazır olmasının sağlanmasının yanı sıra tüm Dörtyol Proje Danışmanlık personeli, Dörtyol Proje Danışmanlık Personel Yönetmeliği Kurallarında belirtilen gizli bilgilerin korunması ve Dörtyol Proje Danışmanlık İş Ahlakı İlkelerine de uymak zorundadır.

Dörtyol Proje Danışmanlık; Kişisel Verilerin Korunması Yasasında belirtilen önlemleri almayı ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder.

3- Politika Sahipliği ve Bilgi Güvenliğinde Rehberlik Sağlanması

Bu politikanın ve tüm standartların ve diğer destekleyici belgelerin ve eğitim faaliyetlerinin işlevsel sahipliği BİT Yönetişimi ve Bilgi Güvenliği Yöneticiliği tarafından yürütülecek ve bu yöneticilik, aynı zamanda politikanın tüm Dörtyol Proje Danışmanlık bünyesinde uygulanmasıyla ilgili olarak tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır.

BİT Yönetişimi ve Bilgi Güvenliği Yöneticiliği tüm çalışanların, Bilgi Güvenliği konularıyla ilgili uygun bilinçlenme düzeyinin oluşmasını sağlayacak uygun eğitimleri almalarını temin edecek ve genel olarak bilgi güvenliği olaylarının ele alınmasında rehberlik edecektir. Gerekli olduğunda bu politikanın ayrıntılı standartlar, prosedürler ve süreçlerle desteklenmesini ve bunların gerek doğdukça kullanıma hazır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu politika gereklerinin tüm çalışanlara (daimî veya dönemsel) ve tüm yüklenici personeline aktarılmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü, Bilgi Güvenliği ile ilgili genel yönetim çerçevesinin oluşturulmasından ve sürekliliğinin sağlanmasından ve bu politikanın, güncel olarak yaşamasını ve Dörtyol Proje Danışmanlık ve iştiraklerinin işle ilgili gerekliliklerini veya bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin karşı karşıya olduğu risk ortamındaki ya da tehditlerdeki değişimleri yansıtmaya devam etmesini temin edecek şekilde devamlı gözden geçirilmesinden sorumlu olacaktır.

Bilgi Güvenliği politikaları Dörtyol Proje Danışmanlık bilgi varlıklarının karşı karşıya olduğu güncel riskleri yansıtması amacıyla yapılan varlık ve risk güncellemelerine paralel olarak yılda en az bir defa gözden geçirilirler. Yeni riskleri ve risklerde meydana gelen değişiklikleri kontrol altında tutmak için Bilgi Güvenliği Politikaları yeni gerekli eklemeler yapılarak güncellenir. Ayrıca herhangi bir Dörtyol Proje Danışmanlık çalışanı Bilgi Güvenliği Politikaların gelişmesi ve Dörtyol Proje Danışmanlık’ın ihtiyaç duyduğu kontrolleri daha iyi yansıtması amacıyla politikaların değiştirilmesi konusunda BİT Yönetişimi ve Bilgi Güvenliği Yöneticiliğine talepte bulunabilir. Yapılan talepler BİT Yönetişimi ve Bilgi Güvenliği Yöneticiliği tarafından ele alınır ve değerlendirilir.

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, Dörtyol Proje Danışmanlık İnsan Kaynaklarının Personel Yönetmeliği Kurallarına paralel uygulanmalıdır. Çalışanlar ayrıca Bilgi Güvenliği Politikasının farkında olmaktan ve bu ilkelere uymaktan sorumludur.

4- Denetleme ve Politikalara Uyulması ve Uyulmama Durumlarının Çözümlenmesi

Her birim yöneticisi Bilgi Güvenliği Politikasına uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur.

BİT Yönetişimi ve Bilgi Güvenliği Yöneticiliği başta Bilgi Güvenliği Ana Politikası olmak üzere yayınlanmış olan tüm politika ve prosedürler ile ilgili standartlara uyumun periyodik olarak denetiminden ve ilgililere raporlanmasından sorumludur.

Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri, Dörtyol Proje Danışmanlık’ın risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması neticesinde zarar görmesine, ayrıca yeni Türk Ceza Kanuna göre de cezai sorumluluk doğurmasına ve maddi zararların tazmini sorumluluğuna sebep olabilecektir. Dolayısıyla söz konusu ihlal aynı zamanda Dörtyol Proje Danışmanlık Personel Yönetmeliği ihlali olup disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim gerek denetim gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine hatta Adli ve Cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilecektir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgilerimizin ve itibarımızın sürekli olarak korunmasına ve işimizin başarısının devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

5- Hedefler

Dörtyol Proje Danışmanlık Bilgi Güvenliği, Dörtyol Proje Danışmanlık’ın itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

 • Bilgi sistemlerinin sürekliliğini tam olarak sağlamayı,
 • Çalışanların bilinç, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyum düzeylerini en üst seviyeye çıkarmayı,
 • Üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun tam olarak tesis edilmesini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bunları öğrenme fırsatına çevirmeyi,
 • Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesini, erişim sağlanmasını ve saklanmasını,
 • En güncel ve etkin teknik güvenlik kontrolleri uygulamayı hedefler.

Her bir Dörtyol Proje Danışmanlık çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur.

Sayfa Başına Dön