Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Çevre Politikamız

 

Çevre Politikamız

Dörtyol Proje Danışmanlık yönetici ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu çalışmalar sürdürürüz. Bu bağlamda;

  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
  • İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
  • Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması,
  • Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,

Konularına her zaman yüksek duyarlılık göstermekteyiz. Tüm faaliyetlerimizi Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim, Kalite Sistemleri ile birlikte tümleşik bir şekilde yöneterek, Proje ve Danışmanlık sektöründe çevreye duyarlı örnek bir firma olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Çevre ile ilgili Ulusal ve Uluslararası Mevzuatlara Uyum

Dörtyol Proje Danışmanlık, proje tasarım aşamalarından, uygulama ve sürdürülebilirlik aşamalarına kadar tüm “Proje, Danışmanlık Çevrimi” süresince ilgili ulusal ve uluslararası Çevre Mevzuatına uymaktadır. Yasal mevzuata uyumun takibinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı esas alınmaktadır.

Bu bağlamda, aşağıdaki çalışmalarımız sayesinde yasal düzenlemelere ve Avrupa Birliği yasalarına tam uyumluluk sağlanmaktadır:

Çevrenin ve insan sağlığının korunmasını garanti altına almak amacıyla Dörtyol Proje Danışmanlık, yasal düzenlemeler ve Çevre Politikası temelinde birçok prosedür oluşturmuş olup, proje çalışmalarının bu prosedürlere tam uyumunu sağlamaktadır.

“Küresel Isınma”, “Azalan Doğal Kaynaklar”, “Susuzluk” gibi dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden konuların çözümüne yönelik sorumluluklarını yerine getirmek üzere, kaynak tasarrufuna odaklanılarak proje geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Çevre Eğitimi

Dörtyol Proje Danışmanlık, çevre bilincini artırmak, çevre yönetimini desteklemek ve çevre yönetimini çalışma prensibi haline dönüştürmek amacıyla her kademe çalışana düzenli eğitimler verilmektedir.

“Toplumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı” ile yürüttüğü çalışmalarla “Sürdürülebilir Yaşam” prensibine hizmet etmeyi, asli sorumluluklarının bir parçası olarak kabul eden Dörtyol Proje Danışmanlık, ekonomik ve sosyal alanlarda gerçekleştirdiği faaliyetlerle, iyi uygulamalarını ve yeniliklerini çeşitli platformlarda paylaşarak, örnek firma misyonunu yürütmektedir. Bu kapsamda, sosyal sorumluluk amaçlı birçok bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Taşımacılık

Dörtyol Proje Danışmanlık seyahat ve tüm taşımacılık işlemlerinde, Avrupa Birliği standartlarına uyumlu, düşük emisyonlu, az yakıt harcayan araçları tercih etmektedir.

Satın Alma

Sürdürülebilir yaşam çerçevesinde firmamız ihtiyaçları için satın alma faaliyetlerinde, satın alınan malzeme bazında çevreyle ilgili kriterler tanımlanmış olup, tedarikçilerin belirlenmiş kriterlere uyumu kontrol altına alınmaktadır.

Yapılan tedarikçi değerlendirmelerinde tedarikçilerin çevresel performansı değerlendirilmektedir.

Projelerimizin uygulama ve sürdürülebilirlik aşamalarında, daha az kaynak tüketen, çevreci ve yenilikçi ürünlerin kullanılması için girişimci ve tedarikçilerin iş birliği teşvik edilmekte, tedarikçilerden çevreye duyarlı olarak tasarlanmış projelerimize destek vermeleri için azami gayret gösterilmektedir.

Sayfa Başına Dön