Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık KKYDP Projeleri

 

KKYDP Projeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Projeleri Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 2023-2024 Başvuru Dönemi başlamıştır. Hibe oranı proje bütçesinin % 50 sidir. Başvurular 3/1/2024 tarihinde başlayıp 19/2/2024 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

Kırsal Kalkınma Projeleri ile Amaçlanan;

 • Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
 • Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,
 • Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,
 • Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,
 • Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,
 • Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR

  Proje Bütçeleri

 • Yeni Tesisler için 14.000.000 TL
 • Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması için 12.000.000 TL
 • Kapasite Artırımı için 10.000.000 TL
 • Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon projeleri için 10.000.000 TL dir.

Hibe Desteği Yatırım Konuları;

TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, KURUTULMASI, DONDURULMASI, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI

 • Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik yatırımlar
 • Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar

Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar

 • Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimine yönelik yatırımlar
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların yapağılarının işlenmesine yönelik yatırımlar
 • Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
 • Süt toplama merkezleri
 • Arı ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar
 • Tarımsal ürünlerin depolanması
 • Çelik silo
 • Soğuk hava deposu

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

 • Kapalı Ortamda Bitkisel Üretime Yönelik Yatırımlar
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar
 • Kültür mantarı üretimine yönelik yatırımlar
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar
 • Kanatlı hayvan kesimhanelerine yönelik yatırımlar

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

 • Denizlerde Yetiştiricilik
 • İç Sularda Yetiştiricilik
 • TDİOSB Yetiştiricilik

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

 • Hayvansal orijinli gübre işlenmesi
 • Bitkisel orijinli gübre işlenmesi

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI

 • Proje Bütçesi üst limiti 3.000.000 TL dir.

Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları

Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

 • Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar
 • Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar
 • Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar
 • Süt toplama merkezlerine Yönelik Yatırımlar

Tarımsal Ürünlerin Depolanmasına Yönelik Yatırımlar

 • Çelik Silo
 • Soğuk Hava Deposu

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

 • Ahır ve ağıl yatırımları
 • Kapalı ortamda bitkisel üretime yönelik yatırımlar
 • Yağmur hasadı için jeomembran gölet yapımına yönelik yatırımlar

Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar

Yenilenebilir Enerji Tesisleri Yapımına Yönelik Yatırımlar

 • Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar
 • Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)
 • El Sanatları (Zanaatkȃrlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar
 • İpek Böceği Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar
 • Tarımsal Amaçlı Örgütler İçin Makine Parkı Yatırımları
 • Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

Zanaatkârlık (El Sanatları) konuları;

1.Metal işi

2. Ahşap işi

3. Cam eşya üretimi

4. Seramik üretimi

5. Çinicilik

6. Çanak çömlek yapımı

7. Dokumacılık

8. Hasır işleri

9. Sepet dokuma

10. Müzik aletleri yapımı

11. Keçe yapımı

12. Halıcılık

13. Kilimcilik

14. Semer yapımı

15. Taş işleme

16. Sedef döşeme

17. Kâğıt sanatları

18. Hattatlık (Kaligrafi)

19. Ebru sanatı

20. Saraçlık

21. Yorgancılık

22. Tarak yapımı

23. Süpürge yapımı

24. Folklorik bebek ve giysi yapımı

25. Alçı işleri

26. Tandır yapımı

27. Giysi dekorasyonu

28. Nakış işlemeleri

Başlıca Katma Değerli Ürünler

1. Sabun

2. Gülsuyu

3. Tuz

Tarım Bakanlığı Projeleri Kapsamında;

 • Gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilmektedir.
 • Başvuru sahibi, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.
 • Başvuru sahiplerinin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Hibe Desteği Kapsamındaki Proje Giderleri;

Yatırım uygulamalarına ait;

 • İnşaat işleri alım giderlerine,
 • Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine, hibe desteği verilir.
Sayfa Başına Dön