Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri

 

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi 302.2 Projeleri

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri ile Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri için hibe oranı, % 60, genç veya organik tarım sertifikası sahibi çiftçiler için %70 tir. Projenin döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi ile ilgili yapılacak kısımlarına ek % 10 daha fazla destek sağlanmaktadır. Hibe oranı üst sınırı her durumda % 75 tir. Verilen hibenin yanı sıra IPARD programı ile, Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerinden muaf tutularak uygulanan projelerin giderleri daha da düşmektedir. Ayrıca TKDK ile anlaşmalı bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli ve uygun ödeme koşullarında kredi kullanmak ve Kredi Garanti Fonu desteğinden yararlanmakta mümkündür.

TKDK Arıcılık projesi ile en az 30, en fazla 500 kovan kapasitesinde projeler hazırlanabilmektedir. Proje bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasında değişmektedir. Proje, sabit bir yerde uygulanabileceği gibi gezici arıcılık da yapılabilmekte, karavan, römork gibi gezici arıcılığı destekleyici motorsuz taşıtlar proje kapsamında hibe desteği ile alınabilmektedir. Ana arı üretimi yapmak isteyen çiftçiler, ana arı üretim belgesi ile projelerden faydalanabilmektedir.

IPARD projesi ile bal işleme, paketleme ve diğer arıcılıkla ilgili tüm ürünler için makine ve ekipman alımı, kovan yapımı için gerekli teçhizatların alımı, depolama ve işleme alanlarının inşası, yenilenebilir enerji üretimi amaçlı yatırımlar, tesis içi yollar ve çevre düzenleme ile idari bina yapımı da hibe ile desteklenen kalemler arasındadır.

Başvuru sahibi mesleki yeterlilik sağlamak için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki deneyim, İlgili alan diploması, MEB onaylı mesleki sertifika ya da Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK, proje onaylandıktan sonra teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak ödemektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Dörtyol Proje Danışmanlık ayrıcalığı ile arıcılık sektöründe yeni yatırımlar yapmak ya da modernizasyon projeleri ile iş potansiyelinizi artırırken hibelerden yararlanmak isterseniz proje birimimiz ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön