Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri Projeleri

 

Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri 302.2.1 Projeleri

TKDK, Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri Projeleri alt sektörüne verdiği hibe desteği ile Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri üretiminin çoğalması ve kalitesinin artmasını amaçlamıştır. Bu sebeple Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri için hazırlanan IPARD projelerinin hibe oranı; % 60, genç veya organik tarım sertifikası sahibi çiftçiler için %70 tir. Projenin döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji ile atık yönetimi kısımlarına ek % 10 daha fazla destek sağlanmaktadır. Hibe destek oranının üst sınırı % 75 tir. Yeni girişimler de olduğu gibi modernizasyon projeleri de desteklenmektedir.

IPARD 3 döneminde, başvuru sahibi mesleki yeterlilik sağlamak için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki deneyim, İlgili alan diploması, MEB onaylı mesleki sertifika ya da Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

Bal, propolis, polen, arı sütü gibi arıcılık ürünlerinin insan vücuduna faydaları tıp dünyası tarafından da kabul görülmektedir. Ülkemizde son yıllarda devlet desteklerinin artması ile bu tarz üretimlerde artış olmaktadır. TKDK, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme projesi kapsamında; bal üretmek için 30 kovan alt sınır olmak üzere 500 kovana kadar destek vermektedir. Ayrıca kendi kovanlarını yapmak ve kovan satmak için gerekli olan makine ve ekipmanlar proje kapsamında hibe için uygun harcama kalemleri arasındadır. Bunlarla birlikte propolis, polen ve arı sütü üretmek ve bu ürünleri bozulmadan muhafaza etmek amaçlı kullanılan ekipmanlar, gezici arıcılık faaliyetleri için gerekli olan karavan veya römork gibi taşıma amaçlı motorsuz araçlar da yine destek unsurlarındadır.

Makine ve ekipman desteğinin yanı sıra bal ve diğer arıcılık ürünlerinin depolanması veya işlenmesi için barınak ve bina inşası, ana arı üretme amaçlı yetiştirme istasyonlarının kurulması, ofis, yemekhane, tuvalet vb ihtiyaçları karşılama amaçlı idari binaların inşası, bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarları ve işletme içi yolların yapılması gibi yapım işleri ile öz tüketim için yenilenebilir enerji üretmek ile ilgili yapılacak yatırımlar da hibe desteği kapsamındadır. Proje bütçesi için belirlenen alt limit 5.000 € üst limit ise 500.000 € dur. Ayrıca IPARD projesi ile, Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerinden muafiyet sağlanmaktadır. Bununla birlikte proje uygulanması sırasında TKDK ile protokol imzalamış olan bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli ve uzun zamana yayılmış ödeme koşullarında kredi kullanmak ve Kredi Garanti Fonu desteğinden de yararlanmakta mümkündür.

TKDK başvuru sahibi talep ederse proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Dörtyol Proje Danışmanlık Proje Birimi İle iletişime geçmenizi tavsiye eder, yatırımlarınızın başarıya ulaşmasını dileriz.

Sayfa Başına Dön