Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri

 

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi 302.1 Projeleri

TKDK IPARD 3 2. Çağrı döneminde Serada Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretimi, Serada Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretimi, Serada Fide ve Fidan Üretimi, Tıbbi Aromatik Bitkilerin/Yem Bitkilerinin/Fide ve Fidanın İşlenmesi ve Paketlenmesi, Mantar ve Misel Üretimi, Solucan Gübresi Üretimi tedbirleri desteklenecek olup açık alanda üretim projeleri daha sonra ki çağrıda desteklenecektir.

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi Projeleri alt tedbiri ile TKDK ya sunulabilecek IPARD projeleri; Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Fide ve Fidan, Mantar ve Misel, Süs Bitkileri ve Çiçek soğanı yetiştiriciliği, Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Solucan Gübresi Üretimi projeleridir. Nüfusu 20.000 in altında olan kırsal alanlarda uygulanan bu projelere tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde yenilenebilir enerji yatırımı da yapmak mümkündür.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler yetiştiriciliğinde TKDK tarafından uygun bulunan bitkilerin listesi dahilinde yatırım yapılabilmektedir. Bu tedbir altındaki tüm projeler için kapalı sera büyüklüğü en fazla 2 ha, açık alan yetiştiriciliğinde ise üretim büyüklüğü en fazla 4 ha olabilmektedir. Tıbbi aromatik bitkilerin açık alan yetiştiriciliğinde sınır yoktur. Proje kapsamında yapım işleri, makine ve ekipman alımı, hizmet alımı (danışmanlık, çizim harcamaları vs.) ve görünürlük harcamaları uygun harcama olarak kabul edilmektedir. Yapım işleri kapsamında depolama binaları, makine garajlarının yapımı ve seraların kurulumunun yanı sıra makine ve ekipman desteği olarak toprağı işlemek için bahçe ve tarım ekipmanı alımı, mahsul üretimi için ekipmanlar ve hasat sonrası için kullanılan ekipmanlar desteklenmektedir. Bunlardan bazıları; Kültüvatör, Römork, Merdane, Su tankeri, Diskaro, Ön yükleyici, Ekim makinesi, Mibzer, Hasat makinesi, Arka yükleme kepçesi, Çapa makinesi, Pulluk, Rötovatör, Gübre serpme makinesi, Tırmık makinesi, Toprak burgu makinesi, Tesfiye küreği, Ot toplama tırmığı, Rototiller, Çizel, İlaçlama makinesi, Konveyör yükleme bandı, Ot çayır biçme makinesi, Harman makinesidir.

Yeni tesislerin yapımına hibe verildiği gibi modernizasyon projelerine de destek verilmektedir. Hibe destek ödemesi 2 taksit şeklinde yapılabilmektedir. Aynı zamanda proje kapsamında yapılan harcamalar Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerinden muaftır. Proje uygulama sırasında TKDK ile protokol imzalayan banka ve Tarım Kredi Kooperatifi nden uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullanmakla birlikte gerekirse Kredi Garanti Fonundan da faydalanılabilmektedir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı ile hazırlanacak projelerin bütçe aralığı 5.000 € ile 500.000 € arasında değişmektedir. Baz hibe oranı; % 60 tır. Genç veya organik tarım sertifikası olanlar için %70 tir. Döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimine yönelik yapılacak yatırım kısımlarına ise ek % 10 daha fazla hibe desteği verilmektedir. Hibe destek oranı en fazla % 75 olarak uygulanmaktadır. Başvuru sahibi mesleki yeterlilik sağladığına dair, proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili alanda diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

TKDK IPARD Projeleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak ve planladığınız yatırımı en uygun koşullarda gerçekleştirmek için lütfen Dörtyol Proje Danışmanlık ile iletişime geçiniz. Modern sera, topraksız tarım, dikey tarım uygulamaları, iklimlendirme ve sulama otomasyonları konusunda uzman danışmanlarımız en verimli şekilde üretim yapmanız için proje aşamasında satım alımlarda, sonrasında ise uygulama aşamasında her zaman yanınıza olup destek vermek için hazırdır.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön