Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Mantar ve Misel Projeleri

 

Mantar ve Misel 302.1.3 Projeleri

TKDK IPARD 3 dönemi, Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında Mantar ve Misel Projeleri için hibe desteği sağlamaktadır. Bu destekle, mantarların ticari ölçekte üretimini gerçekleştirmek amacıyla modern tesislerin kurulması hedeflenmektedir. Bu tesisler, genellikle kontrol edilebilir bir ortamda optimum nem, sıcaklık ve diğer büyüme koşullarını sağlayarak mantar yetiştirme sürecini yöneterek maksimum verimlilik elde etmeyi amaçlamaktadır.

Mantar ve Misel Projeleri için belirlenen bütçe 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. Kırsal alanlarda uygulanan bu proje türünün hibe oranı % 60, genç çiftçiler veya organik tarım sertifikası sahibi çiftçiler için %70 tir. Proje kapsamında döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi ile ilgili yapılacak kısımlara ek olarak % 10 fazla destek verilmektedir. Hibe destek oranı üst sınırı % 75 tir. Proje Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergisi muafiyeti içermektedir. Aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımı ile öz tüketimi karşılamak üzere yapılan yatırımlarda hibe kapsamında değerlendirilmektedir.

IPARD Proje kapsamında mantar ve misel yetiştiriciliği için kurulan kapalı sera alanı en fazla 2 ha olabilmektedir. Modernizasyon projelerine de hibe desteği verilmektedir. Yetiştiricilik için gerekli olan makine ve ekipmanlar, hasat sonrası kayıpların yaşanmaması için alınacak soğutma ekipmanları ve paketleme için gerekli olan teçhizatlar desteklenmektedir. Ayrıca depo, garaj, idari bina gibi tesis için gerekli olan yapım işleri ve çevre düzenlemesi için yapılacak harcamalar ile hizmet alımları da proje kapsamında hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

Türkiye’de kültür mantarı yetiştiriciliği hemen her bölgemizde yaygın olarak yapılmaktadır. Özellikle aile çiftçiliği kapsamında ek gelir mantığı ile yapılan yetiştiriciliğin yanı sıra son zamanlarda profesyonel olarak mantar ve misel yetiştiriciliği yapanların sayısı da ciddi rakamlara ulaşmıştır. TKDK IPARD projesi ile verdiği hibe ve proje uygulama aşamasında, anlaşmalı olduğu Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalardan uzun vadeli, düşük faizli kredi kullanılabilmesi ve Kredi Garanti Fonu desteğinden de yararlanılabilmesi birçok yatırımcıyı bu alana çekmektedir. Ülkemizde en çok üretimi yapılan mantar çeşidi kültür mantarı olmasına karşın son zamanlarda İstiridye mantarı da önemli bir pazar payı oluşturmuştur.

TKDK uzun ömürlü çadır ile üretim yapılmasına da destek vermektedir. Çadırda mantar yetiştiriciliği, modern tarımın yenilikçi ve verimli bir örneğidir. Sınırlı alanlarda veya değişken iklim koşullarında mantar üretmek isteyenler için pratik bir çözüm sunar. Çadırda mantar yetiştiriciliği üretimi mevsim koşullarından bağımsız hale getirerek, yıl boyunca sürekli bir üretim imkanı sağlamaktadır. Özellikle şehirlerde veya yerel pazarlara yakın olan küçük ölçekli tarım işletmeleri için ideal bir seçenektir. Aynı zamanda çadır maliyetinin inşaata göre daha düşük olması ve üretime hemen geçilebilmesi gibi avantajlar da sunmaktadır. Çadır sisteminde hem istiridye mantarı hem de kültür mantarı yetiştirilebilmektedir.

TKDK, girişimcilere proje onayından sonra hibenin yarısını avans olarak ödemektedir. Bu avantaj sayesinde proje uygulama süresi kısaltılarak işletmelerin bir an önce faaliyete geçmesi sağlanmaktadır.

IPARD 3 döneminde, başvuru sahibi mesleki yeterlilik sağlamak için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki deneyim, İlgili alanda diploma, MEB onaylı mesleki sertifika ya da Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birisine sahip olmalıdır.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Mantar ve misel yetiştiriciliği ile bilgi almak ve TKDK IPARD projesi ile hibe yardımıyla yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizin Dörtyol Proje Danışmanlık ile iletişime geçmesini bekleriz.

Sayfa Başına Dön