Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projeleri

 

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projeleri

TKDK IPARD 3 2. Çağrı döneminde Yem Bitkilerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi tedbiri desteklenecek olup açık alanda üretim projeleri daha sonra ki çağrıda desteklenecektir.

TKDK, IPARD 3 programı ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları projeleri kapsamında ilk kez Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projelerine hibe desteği vermeye başlayacaktır. Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında proje bütçeleri 5.000 € ile 500.000 € arasında değişmektedir. Hibe destek oranı, baz olarak %60, genç çiftçi veya organik tarım sertifikası sahibi olanlar için %70 tir. Proje kapsamında döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi ile ilgili yapılacak kısımlara %10 daha fazla hibe desteği verilmektedir. Hibe destek oranı için uygulanan üst sınır % 75 tir.

Başvuru sahibi mesleki yeterlilik kapsamında; proje alanında en az 1 yıllık mesleki deneyim, İlgili alan diploması, MEB onaylı mesleki sertifika ya da Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birisine sahip olmalıdır.

Tarım sektörü, dünyanın dört bir yanındaki gıda ihtiyacını karşılamada kritik bir rol oynar. Bu bağlamda, yem bitkileri yetiştiriciliği, hayvancılık ve diğer tarım faaliyetleri için temel bir unsurdur. Yem bitkilerinin verimliliği ve kalitesi hem hayvanların sağlığı hem de tarımsal ekonominin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir.

TKDK IPARD projeleri ile verimliliği artırmak ve kaliteyi sağlamak için çiftçilere hibe desteği sağlayacaktır. Hibenin yanı sıra proje kapsamında yapılacak satın alımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerinden muafiyet sağlanmaktadır. Ayrıca, TKDK ile protokol imzalayan Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalardan uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullanmak ve bu sırada Kredi Garanti Fonu desteğinden de faydalanmak mümkündür. TKDK projeyi onayladıktan sonra girişimcilere nakit akışında kolaylık sağlamak ve uygulama aşamasının hızla tamamlanması için hibe tutarının %50 sini avans olarak ödemektedir. Son yıllarda başlatılan bu uygulama sayesinde girişimcilerin işleri daha da kolaylaşmış ve yatırım riskleri oldukça düşmüştür.

TKDK IPARD Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projeleri ile destek kapsamındaki yem bitkileri listesi aşağıdaki gibidir.

Çok Yıllık Bitkiler

 • Yonca (sulu)
 • Yapay çayır mera
 • Adi Korunga (sulu / kuru)
 • Üçgül (sulu)
 • Çayır üçgülü (sulu)
 • Gazalotu (sulu)

Tek Yıllık Bitkiler ve Silajlar

 • Fiğ
 • Macar fiği
 • Burçak
 • Mürdümük
 • Yemlik pancar
 • Yemlik turp
 • Buğday/trigo (yeşil bitki)
 • Arpa/hordeum (yeşil bitki)
 • Yemlik bezelye
 • Yemlik bezelye kabuğu
 • İskenderiye üçgülü
 • İtalyan çimi
 • Yulaf/avena (yeşil bitki)
 • Çavdar (yeşil bitki)
 • Tritikale (yeşil bitki)

Silaj Bitkileri

 • Silajlık soya fasulyesi (sulu)
 • Sorgum (sulu)
 • Sudan otu (sulu)
 • Sorgum - Sudan Otu melezi (sulu)
 • Silajlık mısır (sulu)

Kuru Koşullarda Yetiştirilen Yem Bitkileri

 • Silajlık soya fasulyesi (kuru)
 • Sorgum (kuru)
 • Sudan otu melezi (kuru)
 • Silajlık mısır (kuru)
 • Korunga (kuru)
 • Üçgül (kuru)
 • Çayır Üçgülü (kuru)
 • Gazalotu (kuru)
 • Kılçıksız brom (kuru)
 • Domuz ayrığı (kuru)
 • İngiliz Çimi (kuru)
 • Kamışsı yumak (kuru)
 • Otlak ayrığı (kuru)

TKDK, enflasyona karşı girişimcileri korumak için; yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapmaktadır.

TKDK IPARD projeleri ile sunulan hibe desteklerinden ve diğer avantajlardan faydalanmak isteyen girişimcilerimiz daha ayrıntılı bilgi almak ve başarılı projeler gerçekleştirmek için Dörtyol Proje ve Danışmanlık iletişim kanallarından bize ulaşabilirler.

Sayfa Başına Dön