Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Makine Parkları Projeleri

 

Makine Parkları 302.6 Projeleri

TKDK, IPARD 3 döneminde nüfusu 20.000’nin altında olan kırsal alanlarda makine parklarının kurulması, modernizasyonunun yapılması, tarım alet ve ekipmanları ile bunlarla ilgili tamir ve bakım ekipmanlarının alınması için hibe desteği vermektedir. Bu destekten sadece üretici örgütleri yararlanabilmektedir. (Üretici örgütleri 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu, 5996 sayılı Kanuna göre kurulan Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda verilen tanımlara uymak zorundadır.)

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri ile ilk kez hibe verilen bu sektörün amacı; yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edilmesi için kiralama yöntemi ile kırsal alanlarda makineli tarımın yaygınlaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesidir.

Hazırlanan Makine Parkları Projeleri bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasında değişmektedir. Hibe oranı; baz % 60, genç veya organik tarım sertifikası sahibi çiftçiler için %70 tir. Projenin döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi kısımlarına ek % 10 daha fazla hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe oranının üst limiti % 75 tir. IPARD projesi kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerine muafiyet bulunmaktadır. Ayrıca TKDK nın protokol imzaladığı banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden uygun şartlarda düşük faizli kredi kullanma imkanı ile Kredi Garanti Fonu desteğinin de olması yatırımların daha kolay yapılmasını ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

IPARD 3 döneminde, başvuru sahipleri mesleki yeterlilik için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki deneyim, İlgili alan diploması, MEB onaylı mesleki sertifika ya da Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK, talep edilmesi ve teminat mektubu sunulması durumunda proje onayından sonra hibe tutarının % 50 sini avans olarak ödemektedir. Bu avantaj sayesinde başvuru sahipleri projelerini kolaylıkla hayata geçirebilmektedir.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Proje kapsamında makine ve ekipmanın depolanması için garajların, idari bina, bekçi kulübesi ve işletme yolları da dahil olmak üzere çevre düzenlemesi ile öz tüketim için yenilenebilir enerji üretimine yönelik yapım işleri verilen hibe ile desteklenmektedir. Bunlarla birlikte desteklenen makine ve ekipman için örnek teşkil etmesi adına aşağıda bazılarına yer verilmiştir.

 • Biçerdöver
 • Drone
 • Traktör Ön Yükleyici
 • Patoz
 • Römork
 • Taş Toplama Makinesi
 • Tanker
 • Ot çayır biçme makinesi
 • Ot toplama / dağıtma tırmıkları
 • Balya makinesi
 • Balya sarma makinesi
 • Silaj makinesi
 • Silaj paketleme makinesi
 • Saman makinesi
 • Ekin biçme makinesi
 • Ekim Makineleri (hububat, sıralı ekim, patates)
 • Fide dikim makinesi
 • Çapa makinesi
 • Gübre Serpme Makinesi
 • Kültivatör
 • Hasat Makineleri (pancar, mısır, soğan, patates, havuç, pamuk, meyve, sebze)
 • Pulluk
 • Dip patlatan
 • İlaçlama Makinesi
 • Bakım ve Onarım Makinesi
 • Jeneratör
 • Kompresör
 • Forklift (Elektrikli)
 • Zararlı/Pest Kontrol Sistemi
 • Su motorları ve dinamolar

TKDK IPARD Makine Parkları Projeleri Konuları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitemizin diğer linklerini incelemenizi ve Dörtyol Proje Danışmanlık Proje Birimi ile görüşmenizi rica ederiz.

Sayfa Başına Dön