Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Biyokütle Enerji Santralleri Projeleri

 

Biyokütle Enerji Santralleri 302.7.4 Projeleri

Biyokütle, alternatif enerji kaynakları içerisinde hem üretim hem de hammadde zenginliği açısından büyük bir potansiyele sahip olan, katı, sıvı ve gaz şeklinde değişik ürünler elde edilebilen ve kolay depolanabilir olması sebepleriyle diğer enerji kaynaklarına göre daha avantajlı bir yenilenebilir enerji türünü oluşturmaktadır.

Biyokütleye örnekler çokça verilebilmekle birlikte; buğday ve mısır gibi enerji bitkileri, otlar, yosunlar, algler, çeşitli tarımsal ve ormansal atıklar, gübre ve hayvansal atıkları, evsel atıklar, çöpler ve kanalizasyon ile endüstriyel birçok atık daha bu enerjinin hammaddesini oluşturmaktadır.

TKDK, IPARD 3 döneminde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına destek vermeye devam etmektedir. IPARD projesi kapsamında verilen hibe oranı; % 60, genç veya organik tarım sertifikası olan kişiler için %70 tir. Projenin döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi içeren kısımlarına ek % 10 daha fazla hibe verilmektedir. Hibe destek oranı en fazla % 75 olarak uygulanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları içinde hem çevre korunması ve temizliğini sağlayan hem de temiz enerji üretiminde verimli bir yöntem olan Biyokütle Enerji Santralleri kurulması da bu hibe desteği kapsamındadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birlikte finanse ettiği IPARD projeleri ile kırsal alanlarda yapılabilecek Biyokütle Enerji Santralleri Projeleri bütçesi 5.000 € ile 500.000 € arasındadır. 5 MW Kurulu güce kadar desteklenen projelerin uygulanmasında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergilerinden muafiyet bulunmaktadır. Girişimcilerin en az son 1 yıldır aynı ilde tüketim yapması gerekmektedir. Başvuru sahibi başvuru için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden herhangi birine sahip olmalıdır.

TKDK, proje onayı sonrasında işe başlamadan %50 avans ödemesi yaparak girişimcilere önemli bir finansal destek sağlamaktadır. Bu uygulama, işletmelerin hızla faaliyete geçmesini sağlarken yatırım maliyetleri açısından girişimcilere büyük bir avantaj sunmaktadır.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Yeni tesis kurulumlarının desteklendiği Biyokütle Enerji Santralleri Projelerinde gerekli tüm kablolama, yazılım ve donanım ile makine ve ekipmanlar uygun harcamalardan olup, projenin finansmanı sırasında TKDK ile protokol imzalayan bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifinden çok düşük faizli ve uzun vadeli ödemeli krediler kullanmakta mümkündür. Ayrıca Kredi Garanti Fonu Desteklerinden de yararlanma imkanıda mevcuttur.

Biyokütle Enerji Santralleri kurulması, çevre temizliğini de sağlayarak enerji üretmesinden dolayı çevre için belki de en faydalı yatırım türünü oluşturmaktadır. Türkiye de Biyokütle Enerji Santralleri ihtiyaç duyulmasından dolayı yatırıma açık bir alan oluşturmaktadır. Potansiyel yatırımcılarımızın, bu konuda daha fazla bilgi almak için Dörtyol Proje Danışmanlık TKDK IPARD proje birimi ile iletişime geçmelerini tavsiye ederiz.

Sayfa Başına Dön