Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Mikro Kojenerasyon Sistemleri Projeleri

 

Mikro Kojenerasyon Sistemleri 302.7.6 Projeleri

Kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemde birlikte üretilmesine verilen addır. Birleşik ısı – güç sistemleri adını da verdiğimiz bu sistem ile aynı anda hem ısının hem de elektriğin üretilmesiyle verimlilik oranı % 90 a kadar çıkmaktadır. Genellikle endüstriyel üretimin olduğu alanlarda kullanılan Mikro Kojenerasyon Sistemleri, gelişen teknoloji ile birlikte maliyetlerinin düşmesi ve uygulama alanının küçük olması sebepleriyle gelişmiş ülkelerde gittikçe yaygınlaşmakta, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okul gibi alanlarda kullanılmaktan çıkarak evlerde dahil kullanılan bir sistem haline gelmektedir.

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK IPARD 3 dönemi ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri ile Yenilenebilir Enerji Yatırımları sektörüne hibe desteği vermektedir. Mikro Kojenerasyon Sistemleri kurulumu da bu hibe desteğinden faydalanabilecek sektörler arasında yer almaktadır. Yapım işleri, makine ve ekipman alımı ve yazılım donanım sistemlerinin alınmasına verilen hibe oranı % 60, genç veya organik tarım sertifikası olanlar için %70 tir. Döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi harcamalarına ise ek % 10 daha fazla hibe desteği verilmektedir. Hibe oranı proje bütçesinin en fazla % 75 i kadar olmaktadır. Hazırlanan başarılı Mikro Kojenerasyon Sistemleri Projeleri ile verilen bu hibe, kırsal alanda yapılacak yatırımlara verilmektedir. Projelerin uygulanması öncesinde alınacak vergi muafiyeti belgesi ile Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergileri gibi vergilere muafiyet sağlanmaktadır. Bu durum IPARD projeleri yatırım maliyetlerini oldukça düşürmekte ve kara geçme noktasını çok aşağılara çekmektedir. Ayrıca TKDK ile protokol imzalayan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifi bulunmaktadır. Bu bankalardan kullanılacak krediler, uzun vadeli ve düşük faizlidir. Finans konusunda diğer bir destek olarak Kredi Garanti Fonu imkanlarından yararlanmak da mümkündür. 100 KW güce kadar TKDK tarafından desteklenen Mikro Kojenerasyon Sistemleri yatırımları için en düşük bütçe 5.000 € olup en yüksek bütçe ise 500.000 € dur.

Başvuru sahibi mesleki yeterliliği sağladığına dair, proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili alanda diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden herhangi birine sahip olmalıdır.

TKDK, proje uygulama aşamasında girişimcilere kolaylık sağlamak adına hibe tutarının % 50 sini avans ödemesi olarak yapmaktadır.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Amerika ve Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır yaygın şekilde kullanılan yenilenebilir ve en temiz enerji kaynaklarından biri olan Mikro Kojenerasyon Sistemleri ülkemiz genelinde de verilen teşvikler ve hibeler ile yaygınlaşması beklenmektedir. Yatırımcılarımızın, konu hakkında detaylı bilgi alması için Dörtyol Proje Danışmanlık proje birimi ile iletişime geçmelerini tavsiye ederiz.

Sayfa Başına Dön