Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Rüzgar Enerji Santralleri Projeleri

 

Rüzgar Enerji Santralleri 302.7.3 Projeleri

Atmosferde bol ve serbest olarak bulunan ve ülkemiz topografik yapısı gereği enerji üretimi açısından oldukça verimli bir bölge olması sebebiyle enerji alanında en uygun yatırım türlerinden olan Rüzgar Enerji Santralleri RES kurulmasına, TKDK tarafından IPARD Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektörü projeleri ile hibe desteği verilmeye başlanmıştır. Rüzgar enerjisinin yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağı olması, kaynağının tükenme ve fiyatının yükselme ihtimalinin olmaması, bakım ve işletme maliyetlerinin düşük olması, ham madde konusunda bir sıkıntı olmaması gibi sebeplerle, günümüzde gelişen teknoloji ile de yatırım maliyetlerinin düşmesiyle Rüzgar Enerji Santralleri RES yatırımları girişimciler için iyi fırsatlar sunmaktadır.

TKDK IPARD 3 döneminde Rüzgar Enerji Santralleri RES Projeleri ile 5 MW güce kadar kurulacak olan tesislere verilen hibe oranı % 60 ile % 75 arasındadır. Bununla birlikte proje kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi ve İthalat vergileri gibi vergilere muafiyet sağlanmaktadır. Son 1 yıldır aynı ilde tüketim yapan ve işletmesi olan girişimciler destek almaya uygundur. Ayrıca proje uygulama aşamasında TKDK ile sözleşmesi olan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli kredi kullanılabilir ve Kredi Garanti Fonu desteklerinden de faydalanılabilir. Proje bütçesi 500.000 € dur. Bu yatırım türü, kırsal alanlarda uygulanacak, kar amacı güden, devlete satış garantisi altında olan, 65 yaşını aşmamış tüm girişimcilere açık bir sektördür. Başvuru sahibi başvuru şartı olan mesleki yeterliliği sağlamak için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK, proje onayı akabinde teminat mektubu karşılığında hibe tutarının yarısını avans ödemesi olarak yapmaktadır.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanabilmektedir.

Rüzgar Enerji Santralleri RES kurulmasını teşvik eden bu projeler kapsamında; yeni tesislerin inşa edilmesi, gerekli makine ve ekipmanların alınması, türbin, kanat, trafo, nakil hatları gibi projenin uygulandığı alanlarda yapılan tüm yatırımlar ve yine işletme için gerekli olan yazılım ve donanım sistemleri destek kapsamına girmektedir.

Dörtyol Proje Danışmanlık ailesi olarak ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına yönelik yatırımların arttırılarak daha temiz bir dünyada yaşamamızı diliyoruz.

Sayfa Başına Dön