Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri Projeleri

 

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri 302.7.2 Projeleri

TKDK IPARD 3 dönemi ile Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü ile Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri GES Projeleri ne hibe desteği vermektedir. Temiz ve verimli bir yenilenebilir enerji türü olan Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri GES kurulmasına % 60 ile % 80 oranlarında hibe desteği verilmektedir. Hibe oranları; % 60 tan başlamak üzere, genç veya organik tarım sertifikalı çiftçiler için %70 e çıkmaktadır. Projenin döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi kısımlarına ek % 10 daha fazla hibe verilmektedir. Hibe destek oranı her durumda en fazla % 75 tir. IPARD 3 2. Çağrı döneminde, başvuru sahibi mesleki yeterlilik için; proje alanında en az 1 yıllık mesleki tecrübe, İlgili diploma, MEB onaylı mesleki sertifika veya Mesleki Yeterlilik Belgeleri nden birine sahip olmalıdır.

TKDK'nın projeleri hızla tamamlanıp faaliyete geçmesini sağlayan avans ödemesi sayesinde girişimciler, proje uygulama aşamasına başladıklarında hibenin yarısını peşin olarak alabilmektedir. Bu durum başvuru sahipleri açısından büyük bir finansal kolaylık sağlamaktadır.

Yeni tesislerin inşası, radyasyon toplama tüpleri, yansıtıcı yüzey panel leri, solar izleme sistemleri gibi gerekli makine ve ekipmanların alınması ile yazılım ve donanım sistemlerinin alınması dahil, inşaat alanı içerisinde kullanılan trafo, enerji nakil hatları gibi giderlerin tamamı ile danışmanlık ve proje giderleri de bütçe dahilinde uygun harcamalar arasındadır. 5.000 € dan başlamak üzere 500.000 € ya kadar olan proje bütçeleri uygun harcama olarak değerlendirilmektedir. 65 yaşını doldurmamış ve yatırımını Kırsal alanlarda yapmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin bu hibelerden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Son zamanlarda gelişen teknoloji ile yatırım maliyetleri düşmekle birlikte birim başına alınan veriminde artmasıyla sektörde bir yatırım hareketliliği oluşmaktadır. AB ülkelerinin bu tarz yatırımlarını arttırması ve temiz geri dönüşümlü enerji hakkında bilincin artmasıyla ülkemizde de bu konuda yatırımlar artmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri gibi vergilerden muaf olunarak IPARD projesi ile yapılacak yatırımların tam kapasite sınırı 300 kWe olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda girişimcilerin 1 yıldır elektrik tüketimi yapıyor olma şartı da bulunmaktadır. Proje uygulama aşamasında TKDK ile sözleşmesi olan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifinden düşük faizli kredi kullanma imkanı bulunmakla birlikte Kredi Garanti Fonu desteklerinden de faydalanmak mümkündür. % 50 Avrupa Birliği %50 Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen TKDK IPARD 3 projeleri girişimcilere kaçırılmayacak hibe fırsatları sunmaktadır.

Yapım işi ve makine ekipman başvurularında; başvuru çağrı ilanı ile projenin onaylanması arasında geçen süre için ( en fazla 7 ay) , Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Makine-Ekipman Endeksi ve İnşaat Maliyet Endeksine göre güncelleme yapılmaktadır. Enflasyona karşı girişimcileri korumak için uygulanan bu sistemle projelere sonradan fiyat farkı uygulanmaktadır.

Potansiyel TKDK IPARD yatırımcılarımıza Dörtyol Proje Danışmanlık ailesi olarak şimdiden bol kazançlar dileriz.

Sayfa Başına Dön