Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Projeleri

 

Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü 201.1 Projeleri

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü Projeleri Tedbiri ile pilot uygulama alanı seçilen Ankara ili Beypazarı İlçesi’nde uygulanacak projelere % 100 hibe oranında destek vermektedir.

Tarım Çevre İklim ve Organik Tarım tedbiri, Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü alt tedbiri ile çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerin aynı parselde 5 yıl boyunca IPARD 2 programına uygun olarak tarım-çevre standartlarında fiğ ve korunga ekmeleri karşılığında geri ödemesiz olarak hibe desteği sağlanmaktadır. Uygulama alanı olarak en az 2 dekar/dönüm, en fazla 10 dekar/dönüm desteklenmektedir. Arazi sahibi olmayan çiftçiler 5 yıllık kiralama veya muvafakat ile başvurularını yapabilmektedir. Projenin birincil koşulu Beypazarı İlçesinde olmasıyla birlikte en önemli diğer başvuru koşulu ise arazinin kuru tarıma uygun, sulanmayan ekilebilir arazi olması gerektiğidir.

Programın amacı; toprak erozyonunu azaltmak, verimliliği artırmak, toprak biyoçeşitliliği gibi toprak değerlerini korumaktır. TKDK çiftçilere vereceği destek için 2 paket oluşturmuştur.

  1. Yeşil Nadas (Fiğ Ekimi) Gerekliliklerinden Oluşan Paket: Taahhüt edilen 5 yıllık dönem boyunca tahıl ve fiğ sırayla ekilmelidir. Anız yakılmamalı ve fiğ biçilmeden veya otlatılmadan tarla sürülerek toprakla karıştırılmalıdır. Destek miktarı 1.117,38 ₺/ha yıllık ödeme + 10,5 ₺/yıllık işlem giderleri + ilk yıl için 300 ₺ danışmanlık ücreti şeklindedir.
  2. Çok Yıllık Yeşil Örtü (Korunga Ekimi) İçeren Paket: Taahhüt edilen 5 yıllık dönem boyunca korunga ekilmelidir. Hasat edilememekle birlikte 3. Yıldan sonra üstten biçilebilir. Destek miktarı 1.286,75 ₺/ha’lık yıllık ödeme + 10,5 ₺/yıllık işlem giderleri + ilk yıl için 300 ₺ danışmanlık ücreti şeklindedir. Hektar başına belirlenen yıllık ödeme oranları, her yıl enflasyon oranında tekrar belirlenecektir.

Hibe oranı % 100 olan IPARD programı Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü projesinin % 85 i Avrupa Birliği, % 15 i Türkiye Cumhuriyeti Katkısı şeklindedir.

TKDK IPARD projeleri hibe destekleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için web sitemizin diğer linklerini inceleyebilir ve Dörtyol Proje Danışmanlık proje birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Sayfa Başına Dön