Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Kanatlı Eti İşleme Projeleri

 

Kanatlı Eti İşleme 103.3.4 Projeleri

TKDK, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektörü destekleme kapsamında, Kanatlı Eti İşleme tesislerinin modernize edilmesi amacıyla 30.000 €’dan 3.000.000 €’ya kadar hazırlanan projelerin % 50 si kadarına hibe vermektedir. Proje hibe bedeli gerçek ve tüzel kişiler için %50, üretici örgütleri için ise % 70 tir.

Kanatlı Eti İşleme Projeleri ile kurulacak tesislerin günlük et işleme kapasitesi, en az 0,5 ton, en fazla 5 ton olan işletmelerin mevcut kapasitelerini artırmadan yapılacak modernize işlemlerinin tamamı hibe desteği kapsamındadır. IPARD projesi ile yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri, görünürlük harcamaları ve tesis ihtiyacı için yenilenebilir enerji yatırımları aynı hibe oranında desteklenmektedir. Hibe oranına ek olarak ayrıca, atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve tesisin enerji ihtiyacını karşılayacak yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlar için ilave %10 destek sağlanarak, ilgili kısımların hibe oranı % 60 - 80 e kadar çıkmaktadır.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

Kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar sektöründe onaylanan projelerin uygulama döneminde Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti gibi ekstra olanakların yanı sıra, kurum ile anlaşmalı bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli krediler kullanmak, Kredi Garanti Fonu desteklerinden yararlanmak mümkündür.

AB standartlarında gıda güvenliği ve insan sağlığına en iyi şekilde hizmet vermek ve üretimlerinin kalitesini artırmak isteyen girişimcilerimizi daha detaylı bilgi için Dörtyol Proje Danışmanlık ofisine bekleriz.

Sayfa Başına Dön