Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Kırmızı Et Parçalama Projeleri

 

Kırmızı Et Parçalama 103.2.5 Projeleri

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu TKDK IPARD projesi ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektöründe Kırmızı Et Parçalama sektöründe uygun proje hazırlayan yatırımcılara % 80 e varan oranlarda hibe vermektedir. AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD programı Kırmızı Et Parçalama Projeleri için belirlenen bütçe 30.000 € ile 3.000.000 € arasındadır. Yeni kurulacak olan tesislerin yapım işleri, makine ve ekipman alımları, görünürlük harcamaları ve danışmanlık hizmetleri hibe kapsamında değerlendirilmektedir.

Planlanan parçalama tesisi günlük 0,5 ton ile 5 ton arsında kurulu et parçalama kapasitesine sahip olabilmektedir. Proje hibe oranı % 50 olmakla birlikte üretici örgütleri için bu oran % 70 tir. AB standartlarında tüm hijyen kurallarına riayet edilerek kurulacak olan tesislere ilave olarak yapılacak atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımı içeren kısımlara ilave %10 daha fazla destek sağlanmaktadır. Proje kapsamındaki satın alımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti bulunması ve TKDK ile protokol imzalayan bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli ve uygun ödeme seçenekli kredilerin kullanılabilmesi ise hem yatırım maliyetini düşüren hem de yatırımı gerçekleştirmek adına kolaylık sağlayan unsurları oluşturmaktadır. Ayrıca Talep eden girişimciler Kredi Garanti Fonu desteklerinden de yararlanabilmektedirler.

Tesisin kurulu gücü kadar yenilenebilir enerji kaynakları yatırımına da hibe desteği verilmesi ile kendi enerjisini üretme imkanına sahip olacak olan işletmenin karlılığı da artmaktadır.

TKDK, proje onayı sonrası iş başlamadan teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak girişimcilere ödemektedir.

TKDK, hibe desteği kapsamında kamyon, kamyonet, tır vb. gibi araçlar ile araç üstü taşıma tankları, frigorifik kasalar, soğutucular gibi ekipmanlara da hibe vermektedir.

Sayfa Başına Dön