Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (128 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık Kanatlı Eti İşleme Projeleri

 

Kanatlı Eti İşleme

IPARD 2 - 8. Çağrı tedbirinde yapım işleri destek kapsamı dışında tutulmuştur. Makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük destek kapsamındadır. Bunlara ilaveten öz tüketim için yenilenebilir enerji de desteklenmektedir. Bu çağrıda ilk kez motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası ile birlikte hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

8. Çağrıya özel olarak Süt Toplama Merkezleri için alt ve üst sınır kapasiteleri kaldırılmıştır. Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri için üst sınır olan 70 ton kaldırılmış, en az 10 ton süt işleyen tüm işletmeler destekten yararlanabilmektedir.

Tüm meyve ve sebzelerin kurutulması ve dondurulması destek kapsamına alınmıştır.

Dondurma ve şoklama işlemleri için gerekli olan makine ekipmanlarda hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

TKDK, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektörü destekleme kapsamında, Kanatlı Eti İşleme tesislerinin modernize edilmesi amacıyla 30.000 €’dan 3.000.000 €’ya kadar hazırlanan projelerin % 50 si kadarına hibe vermektedir. Proje hibe bedeli gerçek ve tüzel kişiler için %40, üretici örgütleri için ise % 50 dir.

Kanatlı Eti İşleme Projeleri ile kurulacak tesislerin günlük et işleme kapasitesi, en az 0,5 ton, en fazla 5 ton olan işletmelerin mevcut kapasitelerini artırmadan yapılacak modernize işlemlerinin tamamı hibe desteği kapsamındadır. IPARD projesi ile yapım işleri, makine ekipman alımı, danışmanlık hizmetleri, görünürlük harcamaları ve tesis ihtiyacı için yenilenebilir enerji yatırımları aynı hibe oranında desteklenmektedir. Hibe oranına ek olarak ayrıca, atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanarak, ilgili kısımlar için hibe oranı % 60 a kadar çıkmaktadır.

Kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar sektöründe onaylanan projelerin uygulama döneminde Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti gibi ekstra olanakların yanı sıra, kurum ile anlaşmalı bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli krediler kullanmak, Kredi Garanti Fonu desteklerinden yararlanmak mümkündür.

Destek Kapsamındaki İller; Ankara, Giresun, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Burdur, Erzincan, Samsun, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, Van, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa.

AB standartlarında gıda güvenliği ve insan sağlığına en iyi şekilde hizmet vermek ve üretimlerinin kalitesini artırmak isteyen girişimcilerimizi daha detaylı bilgi için Dörtyol Proje ve Danışmanlık ofisine bekleriz.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 5.000 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön