5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (138 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık Kırmızı Et Kesimhane Projeleri

 

Kırmızı Et Kesimhane

IPARD 2 - 8. Çağrı tedbirinde yapım işleri destek kapsamı dışında tutulmuştur. Makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük destek kapsamındadır. Bunlara ilaveten öz tüketim için yenilenebilir enerji de desteklenmektedir. Bu çağrıda ilk kez motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası ile birlikte hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

8. Çağrıya özel olarak Süt Toplama Merkezleri için alt ve üst sınır kapasiteleri kaldırılmıştır. Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri için üst sınır olan 70 ton kaldırılmış, en az 10 ton süt işleyen tüm işletmeler destekten yararlanabilmektedir.

Tüm meyve ve sebzelerin kurutulması ve dondurulması destek kapsamına alınmıştır.

Dondurma ve şoklama işlemleri için gerekli olan makine ekipmanlarda hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

TKDK Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD hibe, destekleri kapsamında Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar, Kırmızı Et Kesimhane Projeleri ile Kırmızı Et Kesimhane sığır, manda, koyun ve keçi için belirlenen bütçe en az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur. IPARD 2 dönemi ile yeni kurulacak kesimhaneler ve mevcut tesislerin modernize edilmesi desteklenmektedir. Hibe oranı proje bütçesinin % 40 ıdır. Üretici örgütleri başvurularında ise % 50 dir. Projeye ilave edilecek atık su arıtma tesisi ve atık yönetimi ile ilgili yapılacak diğer yatırımların hibe oranı ise % 10 artarak % 50 ve % 60 olacak şekilde verilmektedir.

Kesimhane için belirlenen kapasite ise; günlük en az 30 baş, en fazla 500 baş sığır ve manda ile en az 50 baş en fazla 4000 baş koyun ve keçi şeklindedir. Eğer yatırım planı her iki hayvan türünü de kapsıyorsa aynı üst limitler içerisinde kalınmak üzere tesis inşa edilebilir.

Aynı zamanda diğer TKDK IPARD projelerinde olduğu gibi tesisin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak yenilenebilir enerji yatırımları için de hibe desteği mevcuttur. Ayrıca proje kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti uygulanmakta ve kurum ile sözleşme yapan bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden düşük faizli kredi kullanma imkanı da bulunmaktadır. Ayrıca isteyen girişimcilere Kredi Garanti Fonu imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

Destek Kapsamındaki İller; Ankara, Giresun, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Burdur, Erzincan, Samsun, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, Van, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa.

IPARD projeleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen girişimcilerimiz, Dörtyol Proje ve Danışmanlık proje birimiyle iletişime geçerek her türlü bilgi ve belgeye ulaşabileceklerdir.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 5.000 ₺ den başlamaktadır.