5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (153 Oylar)
Dörtyol Proje ve Danışmanlık Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri

 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

IPARD 2 - 8. Çağrı tedbirinde yapım işleri destek kapsamı dışında tutulmuştur. Makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük destek kapsamındadır. Bunlara ilaveten öz tüketim için yenilenebilir enerji de desteklenmektedir. Bu çağrıda ilk kez motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası ile birlikte hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

8. Çağrıya özel olarak Süt Toplama Merkezleri için alt ve üst sınır kapasiteleri kaldırılmıştır. Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri için üst sınır olan 70 ton kaldırılmış, en az 10 ton süt işleyen tüm işletmeler destekten yararlanabilmektedir.

Tüm meyve ve sebzelerin kurutulması ve dondurulması destek kapsamına alınmıştır.

Dondurma ve şoklama işlemleri için gerekli olan makine ekipmanlarda hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD projeleri Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektörü kapsamında Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri ile AB standartlarına uygun son teknoloji makine ve ekipmanlardan oluşan, kalite standartları yüksek süt işleme tesisleri ve süt toplama merkezleri kurulabilmekte ve var olan işletmeler modernize edilebilmektedir. Ayrıca IPARD 2 5. Çağrı ile peynir altı suyu işleyen işletmelerin kurulumu da destek kapsamına alınmıştır. Bu projeler ile amaçlanan, topluluk standartlarına uygun, girişimcilere yeni pazar fırsatları yaratan yatırımlar ile öncelikle iç pazarda kolay rekabet edebilen firmalar yaratmaktır. Bununla birlikte faaliyete başlayan işletmelerin en belirgin topluma katkısı yeni istihdam yaratmasıdır.

Proje bütçesi 30.000 € ile 1.250.000 € arasında olup. Tesisin enerji ihtiyacını karşılamak için kurulacak yenilenebilir enerji ekipmanları da destek kapsamındadır.

TKDK IPARD projeleri ile süt işleme ve süt toplama merkezlerinin kurulumu ve/veya geliştirilmesi verilen hibe destekleri ile birlikte Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti ile anlaşmalı birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çok düşük faizli kredi kullanma imkanlarının yanı sıra Kredi Garanti Fonu destekleri ile artık çok daha kolay bir hale gelmiştir.

Dörtyol Proje ve Danışmanlık olarak hazırladığımız projeler ile % 50 oranında hibe alarak, kurumun belirlediği aşağıda verilen kapasitelerde modern bir tesis sahibi olabilirsiniz.

İşletme Kapasiteleri;

Destek Kapsamındaki İller; Ankara, Giresun, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Burdur, Erzincan, Samsun, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, Van, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 5.000 ₺ den başlamaktadır.

İlgili Proje Sayfaları