Dörtyol Proje ve Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje ve Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş


5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (149 Oylar)

 

Peynir Altı Suyu İşleme

IPARD 2 - 8. Çağrı tedbirinde yapım işleri destek kapsamı dışında tutulmuştur. Makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük destek kapsamındadır. Bunlara ilaveten öz tüketim için yenilenebilir enerji de desteklenmektedir. Bu çağrıda ilk kez motorlu taşıt ve soğutma tankı/kasası ile birlikte hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

8. Çağrıya özel olarak Süt Toplama Merkezleri için alt ve üst sınır kapasiteleri kaldırılmıştır. Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisleri için üst sınır olan 70 ton kaldırılmış, en az 10 ton süt işleyen tüm işletmeler destekten yararlanabilmektedir.

Tüm meyve ve sebzelerin kurutulması ve dondurulması destek kapsamına alınmıştır.

Dondurma ve şoklama işlemleri için gerekli olan makine ekipmanlarda hibe desteğinden faydalanabilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri ile Peynir Altı Suyu İşleme Tesislerinin kurulumuna hibe desteği vermektedir. Proje bütçesi en az 30.000 € en fazla 3.000.000 € dur. Gerçek ve tüzel kişilerin proje başvurularında proje bütçesinin % 40 ı, Üretici örgütlerinin başvurularında ise % 50 si hibe olarak ödenmektedir. Tesislere ilave olarak yapılacak atık yönetimi ile ilgili olan yatırım kısımlarına ise belirlenen hibe oranına % 10 eklenerek, % 50 ve % 60 oranlarında destek verilmektedir.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Projeleri ile peynir altı suyu işleme tesislerinin kurulumuna verilecek destek ile amaç, peynir altı suyunu atık yerine süt ürünü olarak değerlendirerek, ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesidir. TKDK nın verdiği hibe desteği ile peynir altı suyu işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması, AB standartlarında tesislerin kurulumu ve istihdama katkı sağlamaları amaçlanmaktadır. IPARD projesi kapsamında desteklenen harcama kalemleri; yapım işleri, makine ve ekipman alımı, hizmet alımları ve görünürlük harcamalarıdır. Ayrıca tesisin kurulu elektrik gücü kadar yenilenebilir enerji yatırımı da hibe kapsamında yer almaktadır. Hibe ödemesi 3 taksite kadar alınabilmektedir.

IPARD projelerine özel olarak Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyeti de uygulanmaktadır. Ayrıca TKDK ile sözleşme imzalamış olan bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden uygun faiz ve geri ödeme koşullarında kredi kullanmakta mümkündür. Bununla birlikte Kredi Garanti Fonu kefaleti kullanma şansı da bulunmaktadır.

TKDK IPARD projeleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz Dörtyol Proje ve Danışmanlık Proje Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Destek Kapsamındaki İller; Ankara, Giresun, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ordu, Amasya, Tokat, Trabzon, Burdur, Erzincan, Samsun, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Hatay, Isparta, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Uşak, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Kars, Ardahan, Elazığ, Malatya, Erzurum, Ağrı, Van, Mardin, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa.

Projelerin hazırlanma maliyetleri 5.000 ₺ den başlamaktadır.

Sayfa Başına Dön