Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Projeleri

 

Süt Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar 101.1 Projeleri

TKDK IPARD Süt üreten tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar projeleri kapsamında, çeşitli kapasitelere sahip büyükbaş ve küçükbaş süt çiftlikleri kurulumu ve var olan bir mandıranın modernizasyonunun yapılıp Avrupa Birliği standartlarına çıkartılması mümkündür. Bununla birlikte makine ekipman alınması ve hayvancılık tesislerinin kurulu gücü kadar elektrik üretmesi için yenilenebilir enerji yatırımı yapması da uygun harcamalar arasındadır. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile modern süt üreten besi çiftliklerinin kurulmasındaki amaçların önceliği AB standartlarında üretimi ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Bir diğer amaç ise yapılan ahır, ağıl ve mandıra yatırımları ile bölgesel ve kentsel kalkınma sağlamak, tarımsal üretimin performansını geliştirmek, kırsal gelişim dengesizliklerini ve göç problemi çözmektir.

IPARD 3 dönemi ile organik süt üretimi hibe destek kapsamına alınmıştır. Ayrıca organik üretici sertifikasına sahip girişimcilere sıralama kriterlerinde artı puan verilmeye başlanacaktır.

Uygulanan mandıra besi projelerinin kurum tarafından belirlenmiş alt ve üst kapasiteleri mevcuttur. Bunlar aşağıda belirtilmiştir;

Tarımsal işletmelerin kapasitesi;

  • 10 - 150 büyükbaş / inek (süt ineği)
  • 5 - 50 süt veren manda
  • 75 - 800 küçükbaş / koyun
  • 75 - 800 küçükbaş / keçi

Yapılacak yatırımların proje bütçesi en az 5.000 € - en fazla 500.000 € dur. Hibe oranı proje bütçesinin % 60 ı ile % 80 i arasındadır. TKDK, proje onayının akabinde teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak iş başlamadan önce ödemektedir.

  • Tüzel kişilik için hibe oranı %60,
  • Gerçek kişi için hibe oranı %60,
  • Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilikler için hibe oranı %70 tir.

Ancak süt projeleri ile ilgili yatırımlarındaki istisnai durumlar şu şekildedir;

  • Başvuru sahibi (gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) 40 yaşın altında olan genç çiftçi ise hibe oranı % 5 artmaktadır.
  • Dağlık alanlarda başlatılacak tarımsal işletmeler için hibe oranı % 5 artmaktadır.
  • Başvuru sahibinin her iki durumu da sağlaması durumunda ise hibe oranı % 10 artmaktadır.

IPARD projesi ile verilen hibe desteğinin yanı sıra; girişimcilere Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetleri de sağlanmaktadır. Ayrıca proje onayı sonrasında yatırım yaparken karşılaşılacak maddi sıkıntıları gidermek adına TKDK nın anlaşmalı olduğu birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla uygun ödeme koşullarında kredi kullanılabilmekte ve Kredi Garanti Fonu desteğinden de yararlanılabilmektedir.

IPARD Süt üreten tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar projeleri, ahır, ağıl, mandıra yapımı ve çiftlik kurulması ile ilgili hayvancılık yatırımları hakkında daha detaylı bilgi için Dörtyol Proje Danışmanlık web sitemizdeki diğer linkleri incelemenizi ve bizleri aramanızı bekler, karlı yatırımlarınız için birlikte çalışmayı dileriz.

İlgili Proje Sayfaları

Sayfa Başına Dön