Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Süt Koyunu Projeleri

 

Koyun 101.1.3 Projeleri

IPARD 3 programı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ile süt koyunu ağılları için; 5.000 € ile 500.000 € bütçe aralığında, 75 ile 800 baş hayvan arasında TKDK hibe desteği ile çiftlik kurulabilmektedir. AB standartlarında yapılan ağıllar için yeni yatırım veya modernizasyon projeleri uygulanabilmektedir. IPARD projesi kapsamında ağıl, yem depoları, silaj deposu ve gübre depoları yapılabilmekte, aynı zamanda mandıra içi gerekli makine ve ekipmanların yanı sıra, hayvanlar için üretilecek yemlerin üretiminde kullanılacak makine ve ekipmanların alması da uygun harcamalardır. IPARD 3 döneminde organik süt üretimi de destek kapsamına dahil edilmiştir. Organik üretici sertifikasına sahip olanlar sıralama kriterlerinde öne geçmektedir.

Proje uygulamak amacıyla, TKDK ile protokol imzalayan birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla uygun ödeme koşullarında ve düşük faizli kredi kullanabilmekte ve Kredi Garanti Fonun'dan da faydalanabilmektedir. TKDK, proje onayı sonrası teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak peşin ödemektedir.

Süt Koyunu Projeleri kapsamında hibe oranı % 60- 80 arasındadır. Hibe oranı gerçek ve tüzel kişiler için % 60 tan, üretici örgütleri için % 70 ten başlamaktadır. Yatırım arazisinin dağlık alanda olması ve girişimcinin 40 yaşın altında genç girişimci olması hibe oranını % 5 er oranında artırmaktadır. Her iki şartın sağlanmasıyla toplam % 10 artmaktadır. Ayrıca yatırımın öz tüketimi için yenilenebilir enerji kaynakları yatırımı da bu proje kapsamında desteklenmektedir. Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergilerinden muaf olarak yapılan satın alımlar ile proje maliyetleri daha da düşmektedir.

Ülkemizde yaygın olarak yapılan koyunculukta süt verimi en yüksek olan cinsler; Sakız, Mor karaman, Ak karaman, İvesi, Merinos ve Kıvırcık şeklindedir. İklim ve çevre koşullarına uygunluk ve tecrübeye göre cins seçimi yapılarak yatırımın gerçekleşmesi girişimler açısından daha karlı olacağından, Dörtyol Proje Danışmanlık olarak bizimde tavsiyemiz bu yöndedir.

Sayfa Başına Dön