Dörtyol Proje Danışmanlık TSE
Dörtyol Proje Danışmanlık TSE

Dörtyol Proje Danışmanlık Yan Menü Yatırım Arazileri

Menu

Giriş

Dörtyol Proje Danışmanlık Süt İneği Projeleri

 

Süt İneği 101.1.1 Projeleri

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar projeleri ile modern süt üretimi için TKDK hibe destekleri vermektedir. Süt ineği yetiştirme projeleri ile yeni yatırımlarla modern ahırlara sahip olunabileceği gibi eski modernizasyonunu yapmak ve yeni makine ekipmanlar ile donatmakta mümkündür.

Modern şekilde süt inekçiliği yapılmasının teşvik sebeplerinden en önemlisi kırsal alan ile kentsel alanlar arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve buna bağlı olarak iç göçü önlemektir. IPARD Programının hedeflerinden bir diğer önemli amaç ise AB standartlarında üretim yapmak ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesidir. Bu nedenle IPARD 3 döneminde organik süt üretimi de hibe desteği kapsamına alınmıştır. Ayrıca organik üretici sertifikasına sahip olanlar sıralama kriterlerinden artı puan alacaktır.

Modern ahırlarda üstün teknolojiler kullanılarak sağımı ve temizlikleri yapılan mandıra ile süt ineklerinde verim artmaktadır. Hayvan refahı ve AB standartları göz önünde bulundurularak dizayn edilen büyükbaş hayvan ahırlarının işletilmesinde insan gücünü en aza indiren, makineleşmiş ve böylelikle yüksek kalitede süt elde edilen ahırlar sayesinde sütün kalitesinin artacağı gibi daha fazla hayvana bakılabileceğinden elde edilen gelir artacaktır. 

Süt üreten tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar projelerinde minimum bütçe 5.000 €, maksimum bütçe ise 500.000 € dur. IPARD projesi ile en az 10 başlık süt çiftliği kurulabileceği gibi en fazla 150 başlık sağmal inek kapasiteli bir mandıra kurmakta mümkündür. Yavru hayvanlar ile bu hayvan kapasitesi 300 civarını bulabilmektedir.

Süt ineği yetiştirmek için yapılan çiftlik projelerinin hibe oranı tüzel ve gerçek kişiler için % 60, üretici örgütleri için % 70 tir. Yatırım alanının dağlık bölgede olması ve girişimcinin 40 yaşın altında genç çiftçi olması özellikleri ile hibe oranına % 10 daha eklenmektedir. İşletmenin kendi öz tüketimini karşılamak amacıyla yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları ise yine destek kapsamındadır.

TKDK, proje onayından hemen sonra teminat mektubu karşılığında hibe tutarının % 50 sini avans olarak ödemektedir.

IPARD projesi ile verilen hibe desteğine ek olarak sağlanan Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri muafiyetleri ile yatırım maliyeti düşmektedir. Ayrıca TKDK ile yapılan sözleşme sonrası, yatırım yaparken kurumun anlaşmalı olduğu birçok banka ve Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla cazip şartlarda kredi kullanmak ve Kredi Garanti Fonu desteğinden faydalanmak mümkündür.

Ayrıca TKDK, projelerinde hayvan cinsi ayrımı yapmamaktadır. Bu sebeple proje mantığına uygun her cins süt ineği tesisi kurulabilmektedir. Ülkemizde en yaygın şekilde yetiştirilen süt ineği cinslerine ise; Holstein, Montofon, Jersey ve Simental örnek verilebilir.  Yatırımınızın süreç içerisinde karını arttırabilmesi için çevre ve iklim şartlarını göz önünde bulundurarak uygun bir seçim yapmanızı Dörtyol Proje Danışmanlık olarak tavsiye ederiz.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Dörtyol Proje Danışmanlık uzmanları iletişim kurmanızı beklemektedir.

Sayfa Başına Dön